org.nr: 876 463 172 MVA

Om bedriften

Firmaet TKP Ultrahøytrykk AS er et vannblåsingsselskap dannet i 1996 som aksjeselskap, og har et valgt styre.

Firmaet ledes av daglig leder, samt 2 arbeidsledere og 6 høytrykksoperatører.

Firmaet eier / disponerer følgende maskiner og utstyr:

2 ultrahøytrykkspumper montert på lastebil

1 Conjet robot maskin med 40 cm disk

Brukerutstyr for alle typer oppdrag og tilhørende sikkerhetsutstyr.

Pumpekapasitet:

1 stk 2500 bar / 50 liter

1 stk 2500 bar / 38 liter

Firmaets hovedoppgaver er alt innen vannblåsing:

Alt innen stål og betong

Rørgater

Fasader

Fjellrensking

Skipsindustri

Firmaet har godkjente papirer for:

Betjening og sikkerhetskurs for høytrykksoperatører.

Fagbrev:

Lastebil og anleggsmaskiner, motormekaniker, og ellers ansatte med bred yrkeserfaring.

Historie:

Selskapets virksomhet hadde oppstart i 1996 men har operatører med erfaring fra 1989 innen betong, stål og fjellrensking. I 1994-95 ble skipsindustrien i Norge interresert i vannblåsing som forbehandlingsmetode på stål, men var på dette tidspunkt en utbredt metode i tysk skipsindustri. Det ble da prøvd ut i Norge med 1000 - 1500 bars utstyr og resultatet var tilfredsstillende.

Etter hvert som pumper og brukerutstyr ble utviklet til å tåle trykk over 2000 bar og malingsleverandørene fulgte opp med en kvalitetsstandard, er vannblåsing blitt en anerkjent og miljøvennlig forbehandling for stål. Vannblåsing blir nå ofte foretrukket fremfor alternative metoder pga. at de fleste andre arbeidsoperasjoner kan foregå parallelt med vannblåsing.

Firmaet har kapasitet til å produsere ca 50 - 70 m2 per time ved normale forhold. Firmaets formål: Inneha best mulig kompetanse og sikkerhet innen vannblåsingstjenester, samt opparbeide en sikker, effektiv og trivelig arbeidsplass utifra vårt HMS-program.

Med vennlig hilsen
TKP Ultrahøytrykk AS